استاندارد ابزار دقیق شرکت ملی نفت ips

ابزاردقیق  (IN)*معتبر

استاندارد نصب ادوات ابزار دقیق شرکت ملی نفت

استانداردهای نفت ایران (IPS) منعکس کننده دیدگاه‌های وزارت نفت ایران است و برای استفاده در تاسیسات تولید نفت و گاز، پالایشگاه‌های نفت، واحدهای شیمیایی و پتروشیمی، تاسیسات انتقال و فراورش گاز و سایر تاسیسات مشابه تهیه شده است.

استاندار‌های نفت، بر اساس استانداردهای قابل قبول بین المللی تهیه شده و همچنین بر اساس تجربیات صنعت نفت کشور و قابلیت تامین کالا از بازار داخلی و نیز برحسب نیاز مواردی به طور تکمیلی و یا اصلاحی در این استاندارد لحاظ شده است.

استاندارد های نفت به شکلی کاملا انعطاف پذیر تدوین شده است تا کاربران بتوانند نیازهای خود را با آنها منطبق نمایند. با این حال ممکن است تمام نیازمندی‌های پروژه را پوشش ندهند. در این گونه موارد باید الحاقیه‌ای که نیازهای خاص آنها را تامین می‌نماید تهیه و پیوست نمایند. این الحاقیه همراه با استاندارد مربوطه، مشخصات فنی آن پروژه و یا کار خاص را تشکیل خواهند داد.

 IPS  آخرین ویرایش دوزبانه /فارسی عنوان
IPS-C-IN-100 2015 استاندارد نصب و سـاخت برای تجهیزات عمومی بازرسی در محل، کالیبراسیون و آزمون ابزاردقیق و سامانه‌های ابزاردقیق
IPS-C-IN-110 2008 دو زبانه استاندارد عملیات اجرائی برای ادوات ابزار دقیق فشار
IPS-C-IN-120 2009 دو زبانه استاندارد نصب برای ادوات ابزار دقیق دما
IPS-C-IN-130 2013 استاندارد نصب و سـاخت برای  ادوات ابزاردقیق جریان سیال
IPS-C-IN-140 2013 استاندارد نصب و سـاخت برای  ادوات ابزاردقیق سطح سیال
IPS-C-IN-160 2015 استاندارد نصب و سـاخت برای شیرهای کنترل
IPS-C-IN-190 2010 دو زبانه استـاندارد نصب و سـاخت بـرای روش های انتقـال
IPS-C-IN-240 2014 استاندارد عملیات اجرائی برای اندازه گیری هیدروکربن های مایع در مبادلات تجاری
IPS-E-IN-100 2016 استاندارد مهندسی برای  ادوات ابزاردقیق عمومی
IPS-E-IN-105 2012 استاندارد مهندسی برای کارگاه ابزاردقیق، چیدمان، آزمون و ابزارهای کالیبراسیون
IPS-E-IN-110 2009 دو زبانه استـاندارد مهنـدسی بـرای ادوات ابزار دقیق اندازه گیری فشار
IPS-E-IN-120 2010 دو زبانه استاندارد مهندسی برای ابزار دقیق دما
IPS-E-IN-130 2013 استاندارد مهندسی برای  ادوات ابزاردقیق جریان سیال
IPS-E-IN-140 2013 استاندارد مهندسی برای  ادوات ابزاردقیق سطح سیال
IPS-E-IN-160 2015 استاندارد مهندسی برای شیرهای کنترل
IPS-E-IN-180 2013 استاندارد مهندسی برای منابع تغذیه و سامانه های توزیع برق تجهیزات ابزاردقیق
IPS-E-IN-190 2010 دو زبانه استاندارد مهندسی برای سیستم های ارسال
IPS-E-IN-240 2020 استاندارد مهندسی برای اندازه گیری هیدروکربن‌های مایع (مبادلات تجاری)
IPS-G-IN-150 2018 فارسی صنعت نفت-ابزارهای اندازه‌گیری درون و برون‌چاهی – آیین کار
IPS-G-IN-160 2018 فارسی صنعت نفت-شیرهای کنترل ایمنی و تجهیزات جانبی- آیین کار
IPS-G-IN-200 2016 استاندارد عمومی برای سامانه های هوای ابزاردقیق
IPS-G-IN-210 2010 دو زبانه استاندارد  عمومی برای حفاظت ابزاردقیق
IPS-G-IN-220 2010 دو زبانه استاندارد مهندسی و نصب برای مراکز کنترل
IPS-G-IN-230 2012 استاندارد عمومی برای آنالایزرهای برخط
IPS-G-IN-240 2018 فارسی صنعت نفت- سیستم‌های اندازه‌گیری جریان سیال در مبادلات تجاری (مایع، گاز و گاز مرطوب)
IPS-G-IN-250 2014 استاندارد مهندسی و عملیات اجرایی برای سامانه کنترل فرآیند
IPS-G-IN-260 2006 استاندارد مهندسی و نصب برای چراغ‌های هشدار، آلارم ها و سامانه های حفاظتی
IPS-G-IN-270 2010 دو زبانه استـاندارد عمومی بـرای ادوات ابزاردقیق تجهیزات آشکارسازی  گاز و آتش
IPS-G-IN-290 2013 استاندارد مهندسی و عملیات اجرایی برای کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر
IPS-G-IN-300 2014 اندازه گیری مخازن نفت و فرآورده های نفتی
IPS-I-IN-100 2015 استاندارد بازرسی برای سامانه های ابزاردقیق عمومی
IPS-I-IN-115 2005 بازرسی دوره ای برای ابزاردقیق
IPS-M-IN-110 2010 دو زبانه استاندارد کالا و تجهیزات برای ادوات ابزار دقیق اندازه گیری فشار
IPS-M-IN-120 2010 دو زبانه استاندارد کالا و تجهیزات برای تجهیزات ابزاردقیق دما
IPS-M-IN-130 2013 استاندارد کالا و تجهیزات برای ادوات ابزاردقیق جریان سیال
IPS-M-IN-140 2013 استاندارد کالا و کیفیت کنترل برای ادوات ابزاردقیق سطح سیال
IPS-M-IN-150 2007 استاندارد کالا و تجهیزات برای سیستم های دریافت
IPS-M-IN-160 2015 استاندارد کالا و تجهیزات برای شیرهای کنترل
IPS-M-IN-190 2010 دو زبانه استـاندارد کالا و تجهیزات بـرای سیستم های ارسال
IPS-M-IN-220 2010 دو زبانه استاندارد کالا و تجهیزات برای تابلوهای کنترل و سیستم کابینت‌های ابزار دقیق
IPS-M-IN-240 2012 استاندارد کالا برای اندازه گیری هیدروکربنهای مایع (مبادلات تجاری)
IPS-M-IN-250 2014 استاندارد کالا و تجهیزات برای سامانه کنترل فرآیند
IPS-M-IN-260 2006 استاندارد کالا و تجهیزات برای سامانه های هشدار و حفاظت
IPS-M-IN-280 2007 استاندارد کالا برای اقلام متفرقه ابزاردقیق
IPS-M-IN-290 2013 استاندارد کالا و تجهیزات برای کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *