تقویت فشار گاز

گچساران

کار این ایستگاه جمع آوری ۹۸۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش که ۹۷۲ میلیون فوت مکعب آن از  مسیر صیانتی  فاز های ۶ و ۷ و‌ ۸ به آغاجاری  استفاده می‌شود که در حوالی سایت NGL900 در (سیاه مکان) برای این سایت  انشعاب گرفته شده است.

بیشتر بخوانید

همراهان در این پروژه

بابک شهررویی
مجید عبدالنژاد
بنامین ایزدی
آرش محمدی
احسان امیری
مهدی بامیری
امید عالیپور
اشکان دشتی زاده
سینا محسنی
عارف جلیل
اسحاق دژمان
حمید شهبازنژاد
حجت برگریزان